ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАРПІВСЬКА ШКОЛА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ"  КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

Адреса:
вул. Молодіжна 52
с. Карпівка
Широківський район
Дніпропетровська область
53742

 

 

 

 

  КРЕДО:

 «Дбаємо про здоров’я кожного, плекаємо особистість».


      
Науково – методична проблема школи :    

«Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу, як чинник успішної соціалізації учнів ».

 


Провідна ідея школи:

«Створення моделі школи майбутнього шляхом виховання здорового покоління через освіту на основі здоров’язберігаючих технологій».


Основні напрями і зміст діяльності школи:

          ·    виховання фізично здорового покоління;

          ·    підвищення рівня фізичного та духовного здоров’я;

          ·   зниження загальної захворюваності школярів засобами валеологічної освіти й        

           виховання;

          ·     створення моделі школи культури здоров’я;

          ·    забезпечення якісної освіти, навчання через здоров’я;

          ·    пропаганда здорового способу життя – основного чинника формування, зміцнення та

           збереження здоров’я людини

  Освітні пріоритети в роботі педагогічного колективу:

          ·         формування духовної культури особистості в умовах гуманізації освіти;

          ·         формування і розвиток педагогічної деонтології – науки про здоровий спосіб життя;  

       ·     збереження здоров’я кожної особистості;

         ·         виховання творчої особистості;

         ·         розвиток духовної культури учнів на засадах національних традицій;

         ·         створення системи учнівського самоврядування та організація життєдіяльності

             шкільного колективу;

         ·         забезпечення злагодження дій школи і сім’ї у самовизначенні особистості;

         ·         особистісно орієнтоване навчання та виховання в умовах середньої школи.

 

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Сайти філій школи

Тихоставська філія

Червонівська філія